Når du går ud af døren om morgenen og støder på naboen, hilser på forbipasserende på gaden eller møder nye mennesker i forbindelse med dit arbejde eller din skolegang, kommunikerer du med hver og én af dem fra første gang, de ser dig - og altså også længe før, du åbner din mund for at snakke med dem. Du giver dem et klart indtryk af, hvem du er, uden, at du verbalt har fortalt dem en eneste ting om dig. Alligevel danner de sig ...