Personlighed gennem tøjvalg

Når du går ud af døren om morgenen og støder på naboen, hilser på forbipasserende på gaden eller møder nye mennesker i forbindelse med dit arbejde eller din skolegang, kommunikerer du med hver og én af dem fra første gang, de ser dig – og altså også længe før, du åbner din mund for at snakke med dem. […]

Read More